Monday

Studio A

8:30-9:20 Ladies Ballet with Ms. AC

9:30-10:20 3-4 Combo with Ms. Laurel

10:30-11:20 Homeschool Double Combo (5-7) with Ms. Laurel

4:00-4:50 Ballet 2 with Ms. Buffy

5:00-5:50 Ballet 3 with Ms. Buffy

6:00-6:50 Jazz/Lyrical 2 with Ms. Nina

7:00-7:50 Ballet 5 with Ms. Buffy

8:00-8:50 Pointe 4 with Ms. Buffy

Studio B

4:00-4:50 Jazz/Lyrical 1 with Ms. Ayaka

5:00-5:50 Hip Hop 2 with Ms. Nina

6:00-6:50 Pointe 1 with Ms. Buffy

Tuesday

Studio A

3:30-4:20 Hip Hop 3 with Ms. Nina

4:30-5:20 Jazz/Lyrical 3 with Ms. Nina

5:30-6:20 Tap 3 with Ms. Buffy

6:30-7:20 Jazz/Lyrical 4 with Ms. AC

7:30-8:20 Jazz/Lyrical 5 with Ms. AC

8:30-9:20 Advanced Tap L4 with Ms. Buffy

Studio B

3:30-4:20 3&4 Combo with Ms. Loren

4:30-5:20 5&6 Combo with Ms. Loren

5:30-6:50 Intermediate Combo with Ms. Nina

7:00-7:50 Tap 2 with Ms. Jasmine

8:00-8:50 Ladies Tap with Ms. Jasmine

Wednesday

Studio A

7:00-8:00 Zumba


Thursday

Studio A

3:30-4:50 Beginner Combo with Ms. AC

5:00-6:20 Advanced Combo with Ms. Buffy

6:30-7:20 Ballet 4 with Ms. Buffy

7:30-8:20 Pointe 2 with Ms. Buffy

8:30-9:20 Hip Hop 4 with Ms. Nina

Studio B

3:30-4:20 5&6 Combo with Ms. Louann

4:30-5:20 Tap 1 with Ms. Loren

5:30-6:20 Ballet 1 with Ms. Laurel and Ms. AC

6:30-7:20

7:30-8:20 Ballet Conditioning with Ms. Laurel

8:30-9:20 Pointe 3 with Ms. Buffy

Friday

Studio A

4:00-4:50 Boys level 1 tap/HH with Ms. Nina

4:30-5:00 Tumbling level 1 with Ms. Ayaka

5:00-5:45 Tumbling level 2 with Ms. Ayaka

5:45-6:30 Open Dance Class with Ms. Ayaka

Saturday

Studio A

8:30-9:30 Zumba

Studio B

10:00-10:50 5&6 Combo with Ms. Jasmine